Patientinriktade upptäckter och behandlingar

Vi utvecklar innovativa ögonbehandlingar baserat på icke tillgodosedda medicinska behov och djupgående vetenskapliga kunskaper om ögonsjukdomar och synfel.

 SE HUR VI GÖR DET

Samarbete med ögonvårdspersonal

Sida vid sida med våra tillförlitliga samarbetspartner som utgörs av ögonvårdspersonal världen över strävar vi efter att hitta mer effektiva lösningar på problem inom ögonvård.

 LÄS MER

Samarbeta med oss och gör skillnad

Vår drivkraft är att hitta lösningar på de mest brådskande behoven av ögonvård i världen.

 LÄS MER