Go to main content.

Företagets samhällsansvar

Corporate Responsibility

Alcon’s Corporate Giving hjälper människor i hela världen genom tillgång till professionell ögonvård, utbildning och fortbildning till ögonvårdspersonal samt genom att i stödja de samhällen där vi bor och arbetar.

 
Ökad tillgänglighet för professionell ögonvård
På många platser i världen är tillgång till professionell ögonvård begränsad eller helt obefintlig. Det är anledningen till att vi samarbetar med organisationer och stödjer projekt i syfte att öka tillgängligheten för hållbar ögonvård för patienter världen runt. Som ett resultat har hundratusentals patienter med bristande tillgång till ögonvård fått professionell vård som de annars inte skulle ha fått.
En ansvarstagande verksamhet
Vi är dedikerade till en hög integritet i allt vi företar oss. Vad vi gör på Alcon har en avgörande betydelse för att hjälpa människor att se bättre. Hur vi bedriver verksamheten på våra arbetsplatser, på marknaden och i samhället är avgörande för hur väl vi lyckas som företag. Vår inriktning är att bedriva verksamheten på ett etiskt och hållbart sätt i enlighet med alla relevanta lagstadgade och branschrelaterade krav.
 

 
Alcon Giving
Vi stödjer hundratals välgörenhetsorganisationer vars program överensstämmer med vår donationspolicy. Vi gör detta genom monetära bidrag, produkter och utrustning samt våra medarbetares insatser.

Monetära bidrag till välgörenhet
Synen är en ovärderlig förutsättning för vårt dagliga liv, nödvändig för att handla, laga mat eller cykla. Synen möjliggör även för oss att nå våra livsmål, genomgå utbildning, att ha ett oberoende liv och att försörja oss. Många drabbas dock av försämrad eller helt förlorad syn.
Därav verkar Alcon för ökad tillgänglighet till ögonvård. Genom våra samarbetspartners stödjer vi program och insatser för förbättring eller återställande av synen i mer än 90 länder. Vi erbjuder även monetära bidrag för utveckling av de samhällen där vi lever och arbetar.
Kontakta oss om du har frågor om Alcons donationsprogram i ditt land.
 

 
Produkter till välgörenhet
Alcon donerar mediciner och utrustning till lokala ögonvårdskliniker som arbetar med korrigering av synen på patienter över hela världen. Våra donationer bidrar till klinikernas långsiktiga förmåga att erbjuda vård till fler patienter. Vi donerar även produkter och utrustning för punktinsatser av synundersökningar, operationer och fortbildning för lokal ögonvårdspersonal. All donation av produkter och utrustning sker genom Alcon Cares.
Läs mer om Alcon Cares kriterier och hur man ansöker om donationer av produkter och utrustning:
 

En ansvarstagande verksamhet

Vi är dedikerade till en hög integritet i allt vi företar oss. Vad vi gör på Alcon har en avgörande betydelse för att hjälpa människor att se bättre. Hur vi bedriver verksamheten på våra arbetsplatser, på marknaden och i samhället är avgörande för hur väl vi lyckas som företag. Vår inriktning är att bedriva verksamheten på ett etiskt och hållbart sätt i enlighet med alla relevanta lagstadgade och branschrelaterade krav.

Uppförandekod

Vår Code of Business Conduct (”Code”) utgör grunden för vårt Integrity and Compliance program. Vår Code föreskriver våra värderingar och hur verksamheten ska bedrivas. Alla medarbetare, företagets styrelse och ansvariga chefer förväntas bedriva företagets verksamhet i linje med vår Code.

Ethics Helpline

Genom sin öppna kultur uppmuntrar och förväntar Alcon sig att medarbetarna ifrågasätter och anmäler etiska tveksamheter. Kontakta någon i företagsledningen, Human Resources, Compliance eller Legal alternativt Alcons Ethics Helpline.
Alcon Ethics Helpline är en konfidentiell och oberoende tjänst som drivs via telefon och internet. Tjänsten är öppen dygnet runt alla dagar. Tveksamheter kan anmälas anonymt där så tillåts enligt lokal lagstiftning. Information om anmälan finns på Alcon.Ethicspoint.com