Go to main content.

Karriärmöjligheter

Careers

 

Fördelar med att arbeta på Alcon

 

Fördelar med att arbeta på Alcon

Vårt förmånspaket är strategiskt utformat för att attrahera duktiga medarbetare även i ständigt ökande konkurrens.
 

Mångfald

 

Mångfald

Sammansättningen av våra medarbetare reflekterar vår mångkulturella kundbas. Mångfalden breddar vårt perspektiv, förbättrar vår kundkännedom och ökar därmed vår förmåga att möta patienternas behov.
 

Hälsa och välbefinnande

 

Hälsa och välbefinnande

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder förebyggande frisk- och hälsovård samt försäkringar som understödjer ett hälsosamt liv för våra medarbetare.
 

Kultur och värderingar

 

Kultur och värderingar

Våra medarbetares kreativitet, engagemang och prestationer är nyckelfaktorer för vår gemensamma framgång. Våra medarbetares utvecklingsplaner utgår från medarbetarens individuella styrkor. Detta bidrar till en prestationsinriktad kultur som påverkar resultaten genom såväl samverkan som innovation.
 

 
Karriärutveckling
Utveckling inom Alcon är en mångfacetterad process som omfattar kompetensutveckling, utbildning och relevant erfarenhet som möjliggör för dig att uppnå dina karriärmål.