Go to main content.

En ansvarstagande verksamhet

Employees working in lab

Vi är dedikerade till en hög integritet i allt vi företar oss. Vad vi gör på Alcon har en avgörande betydelse för att hjälpa människor att se bättre. Hur vi bedriver verksamheten på våra arbetsplatser, på marknaden och i samhället är avgörande för hur väl vi lyckas som företag. Vår inriktning är att bedriva verksamheten på ett etiskt och hållbart sätt i enlighet med alla relevanta lagstadgade och branschrelaterade krav.

 

Uppförandekod

Vår Code of Business Conduct (”Code”) utgör grunden för vårt Integrity and Compliance program. Vår Code föreskriver våra värderingar och hur verksamheten ska bedrivas. Alla medarbetare, företagets styrelse och ansvariga chefer förväntas bedriva företagets verksamhet i linje med vår Code.

Ethics Helpline

Genom sin öppna kultur uppmuntrar och förväntar Alcon sig att medarbetarna ifrågasätter och anmäler etiska tveksamheter. Kontakta någon i företagsledningen, Human Resources, Compliance eller Legal alternativt Alcons Ethics Helpline.
Alcon Ethics Helpline är en konfidentiell och oberoende tjänst som drivs via telefon och internet. Tjänsten är öppen dygnet runt alla dagar. Tveksamheter kan anmälas anonymt där så tillåts enligt lokal lagstiftning. Information om anmälan finns på Alcon.Ethicspoint.com