Go to main content.

Företagets sociala ansvar

Mother and daughter playing in Autumn leaves

Alcon ser en värld där behandlingsbara och förebyggbara tillstånd som påverkar människors ögonhälsa får den uppmärksamhet de behöver, när de behöver den, oavsett geografi, kön, ålder eller socioekonomisk status.

Varför ögonvård?

Att ta hand om sina ögon är en viktig del av hälsan. Men alltför ofta får våra ögon inte den uppmärksamhet de förtjänar. Många människor har inte råd att få den ögonvård de behöver, och det finns många platser i världen där det inte ens finns tillgång till ögonvård av hög kvalitet. Avsaknaden av ögonvård har en enorm inverkan på individer och samhällen, och leder till mer än 400 miljarder dollar i förlorad produktivitet varje år.1 Den goda nyheten är att det inte behöver vara så här. Många förödande ögonsjukdomar, som glaukom, går att behandla eller, när det gäller blindhet på grund av grå starr, till och med att förebygga. Om ögonsjukdomar inte åtgärdas kan de leda till större problem för våra ögon och vår allmänna hälsa.

Behovet

Det otillfredsställda behovet av kvalitativ ögonvård är fortfarande akut i hela världen. Vi har verktygen för att göra skillnad. Men utan experter, partner och människor på plats som är utbildade och utrustade för att göra skillnad, kommer människors ögon och hälsa att fortsätta lida i onödan.

Lösningen

Vi vet att behovet är större än vad någon enskild organisation kan tillgodose. Vi förstår att problemet kräver mer än bara ytterligare pengar, förnödenheter eller utrustning. Det enda sättet att göra kvalitativ ögonvård mer tillgänglig och åtkomlig är att odla självförsörjande ekosystem för ögonhälsa.

 
Alcon Giving
Vi stödjer hundratals välgörenhetsorganisationer vars program överensstämmer med vår donationspolicy. Vi gör detta genom monetära bidrag, produkter och utrustning samt våra medarbetares insatser.

Monetära bidrag till välgörenhet
Synen är en ovärderlig förutsättning för vårt dagliga liv, nödvändig för att handla, laga mat eller cykla. Synen möjliggör även för oss att nå våra livsmål, genomgå utbildning, att ha ett oberoende liv och att försörja oss. Många drabbas dock av försämrad eller helt förlorad syn.
Därav verkar Alcon för ökad tillgänglighet till ögonvård. Genom våra samarbetspartners stödjer vi program och insatser för förbättring eller återställande av synen i mer än 90 länder. Vi erbjuder även monetära bidrag för utveckling av de samhällen där vi lever och arbetar.
Kontakta oss om du har frågor om Alcons donationsprogram i ditt land.
 

 
Produkter till välgörenhet
Alcon donerar mediciner och utrustning till lokala ögonvårdskliniker som arbetar med korrigering av synen på patienter över hela världen. Våra donationer bidrar till klinikernas långsiktiga förmåga att erbjuda vård till fler patienter. Vi donerar även produkter och utrustning för punktinsatser av synundersökningar, operationer och fortbildning för lokal ögonvårdspersonal.
Läs mer om Alcon kriterier och hur man ansöker om donationer av produkter och utrustning:

Referenser

  1. “The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health: Vision Beyond 2020,” The Lancet Global Health Commission, Volume 9, Issue 4, E489-E551, April 01, 2021.