DAILIES TOTAL1® — kontaktlinser har en varaktig glideffekt och låg koncentration av silikonatomer på kontaktlinsens yta