Forskning & Utveckling, Lärande & Professionell Utveckling